Regulamin Pucharu Mazowsza MTB 2013

/, Zawody/Regulamin Pucharu Mazowsza MTB 2013

Regulamin Pucharu Mazowsza MTB 2013

PUCHAR MAZOWSZA MTB 2013 w KOLARSTWIE GÓRSKIM – Cross Country

Organizator: Warszawski Klub Kolarski, BM Usługi

Forma: Cykl siedmiu zawodów w kolarstwie górskim w cross country (XC).
Poszczególne edycje odbędą się:

1 maja – Ursynów, górka kazurka (przy ul. Kazury2a) – WKK
12 maja – Wesoła – WKK/Cyklonsport
1 czerwca – Jabłonna – Mistrzostwa Mazowsza MTB – Prolog Jabłonna/WKK
18 sierpnia – Okuniew – VMax Mińsk Mazowiecki
1 września – Cegłów – VMax Mińsk Mazowiecki
7 września – Kobyłka – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – SK Bank/WKK
15 września – Ursynów – Mistrzostwa Warszawy MTB – WKK

Cele:
– popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zdrowego i aktywnego spędzania
czasu wolnego,
– promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Mazowsza,
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
indywidualnych

Kategorie wiekowe i trasa:
Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami.

Kategorie wiekowe (dla mężczyzn) i przybliżone czasy wyścigów będą
następujące:

– Dzieci – młodzież urodzona w 2001 i młodsza (zarówno dziewczynki jak
i chłopcy): 10-15 minut
– Młodzik – młodzież urodzona w latach 1999-2000 – 25-35 minut
– Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 1997-1998 – 40-50 minut
– Junior – młodzież urodzona w latach 1995-1996 – 60-70 minut
– Orlik – młodzież urodzona w latach 1991-1994 – 70-80minut
– ELITA – urodzeni w latach 1984-1990 – 70-80 minut
– MASTERS I– urodzeni w latach 1983- 1974 – 50-60 minut
– MASTERS II– urodzeni w latach 1973 i starsi – 40-50 minut

Kategorie wiekowe (dla kobiet) i przybliżone czasy wyścigów będą
następujące:

– Młodziczka – młodzież urodzona w latach 1999-2000 – 25-35 minut
– Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 1997-1998 – 25-35 minut
– ELITA– kobiety urodzone w roku 1996 i starsze – 40-50 minut
Na życzenie zawodnika może on być przeniesiony do kategorii ścigającej
się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii
ścigającej się w krótszym limicie czasu.

Program:
– 09:30 start imprezy, zgłaszanie uczestników w biurze zawodów
– 10.30 (dzieci, młodzik, młodziczka, juniorka młodsza), kolejne starty
według planu:
– 11.00 start kategorii junior młodszy, masters II, kobiety elita
– 11:45 start kategorii junior, masters I
– 13.00 start kategorii orlik, elita
– po zakończeniu ostatniego wyścigu – dekoracja pozostałych kategorii,
których wcześniej nie uda się udekorować i zakończenie imprezy.

Opłaty:
Wpisowe wyścigu pobierane będzie w wysokości 30zł, a dla zawodników z licencją zgodnie z przepisami PZKol. W ramach wpisowego
uczestnicy mają zapewnione: zabezpieczenie medyczne, obsługę
sędziowską, opracowanie wyników, numery startowe wydawane na cały cykl
zawodów – duplikat numeru kosztuje 10 zł

Zgłoszenie do wyścigu można dokonać najpóźniej na 30 min przed
startem danej kategorii.
Zasady rozgrywania zawodów:
– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten,
który pierwszy przekroczy linię mety.
– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej
przez organizatora trasy .
– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę
wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy
zjechał.
– Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy
technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego
wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.

– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas
rozgrywania wyścigów.
– Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów,
zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak
również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.
– Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania
całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go
na trasie wyścigu.
– Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie
wytyczonej trasie.
– Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na
trasie wyścigu.
– W momencie gdy pierwszy zawodnik ukończy wyścig zawodnicy zdublowani
kończą wyścig na mecie okrążenia.

Pozostałe zasady zgodnie z wytycznymi PZKol

Nagrody: Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii
zawodów chyba, że w kategorii wystartuje mniej niż 5 zawodników, wówczas
dekorowany jest tylko pierwszy zawodnik.

Kary:
Wykaz kar którymi może zostać ukarany przez Komisję Sędziowską
zawodnik łamiący postanowienia niniejszego regulaminu. – Ostrzeżenie
ustne.
– Dyskwalifikacja.

Punktacja:
Każdy ze startujących w kolejnych edycjach zdobywa punkty wg zajętego
podczas wyścigu miejsca w swojej kategorii. Suma zdobytych punktów
decyduje o wyłonieniu zwycięzcy całego Grand Prix. Zwycięża zawodnik,
który uzbiera największą ilość punktów w danej kategorii. Punkty
zostaną przyznawane w następujący sposób: 1miejsce-25 p 2-20 p 3-15p
4-12 5-11 6-10 7-9 8-8 9-7 10-6 11-5 12,13-4 14,15-3 ,16,17-2 18,19,20-1p
Warunkiem wygrania bądź zajęcia jednego z trzech miejsc w klasyfikacji
końcowej Pucharu Mazowsza w każdej z kategorii jest posiadanie
odpowiedniej ilości punktów oraz obecność na finale. Do klasyfikacji
generalnej PM 2013 zaliczane będą punkty zdobyte w sześciu najlepszych startach.

Protesty:
– Każdy z zawodników może złożyć pisemny protest na ręce Sędziego
Głównego wyścigu na temat powstałych wątpliwości. Protest powinien
zostać złożony przez zawodnika w ciągu 20 minut po zakończeniu
wyścigu przez ostatniego zawodnika, w którym uczestniczył
– Jeśli protest dotyczy jednego z pięciu finiszujących zawodników
ceremonia dekoracji będzie opóźniona do chwili podjęcia przez Komisję
Sędziowską decyzji o ostatecznym rozstrzygnięciu.
– Decyzja podjęta w tej sprawie przez Sędziego Głównego i Organizatora
wyścigu jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:
Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do
posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do wypełnienia
oświadczenia o odpowiedzialności i o stanie zdrowia. Osoby poniżej 18
roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów.
Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy
nie odpowiadają. Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i
na sprawnych rowerach. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie
uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.

2013-06-23T15:10:49+00:00 Kwiecień 23rd, 2013|MTB XC, Zawody|