Zapraszamy 30 września na zawody pod stadionem narodowym!

//Zapraszamy 30 września na zawody pod stadionem narodowym!

Zapraszamy 30 września na zawody pod stadionem narodowym!

REGULAMIN
Wyścigu kolarskiego Mała Syrenka
Pod patronatem Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego

I Cel wyścigu
Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego; wyłonienie zwycięzców indywidualnych i klubowych
II Organizator
Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej BSA Pro Tour
III Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy w kategorii żak urodzeni w latach 2002-2001 oraz zawodnicy w kategorii młodzik urodzeni w latach 1999-2000 dziewczęta i chłopcy, posiadający licencję zawodniczą i ważne badania lekarskie a także amatorzy posiadający zgodę rodziców na start.
IV Termin i miejsce zawodów
Wyścig kolarski Mała Syrenka zostanie rozegrany pod stadionem narodowym przy Al. Zielenieckiej w dniu 30 września 2013r.
Start godz.16.00
Biuro zawodów: czynne od 15.30 w dniu zawodów
V Sposób przeprowadzenia wyścigu
Zawody zostaną rozegrane na rundzie 2,0km. Ilość rund do pokonania- 10 dla kategorii młodzik i 8 dla kategorii żak, młodziczka.
Zwycięzcą etapu zostanie zawodnik/zawodniczka, który/a jako pierwszy/a minie linię mety.

VI Nagrody
Pierwszych trzech zawodników, w każdej kategorii otrzyma nagrody:
1 miejsce- Upominki lub nagroda finansowa, dyplom, puchar
2 miejsce- Upominki lub nagroda finansowa, dyplom, puchar
3 miejsce- Upominki lub nagroda finansowa, dyplom, puchar
VII Postanowienia końcowe
Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia.
Komisję sędziowską wyznacza MWZKol. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startu w kasku sztywnym. Dopuszcza się możliwość startu na rowerach szosowych lub górskich (MTB).
Za spowodowane wypadki spowodowane przez uczestników wyścigu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Wyścig zostanie przeprowadzony przy ograniczonym ruchu pieszym.
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem główną decyzję podejmuje Sędzia Główny. Szczegółowe informacje o wyścigu można uzyskać u Dariusza Nocenia BSA Pro Tour pod nr tel. 516- 016- 539 lub zapoznać się na stronie internetowej Okręgowego Związku www.mwzkol.pl .
Najbliższy szpital:
ul. Niekłańska 4/24, tel. (22) 617 60 51

2013-09-27T10:44:37+00:00 Wrzesień 27th, 2013|Bez kategorii|