Kurs na instruktorów kolarstwa

//Kurs na instruktorów kolarstwa

Kurs na instruktorów kolarstwa

Warszawski Klub Kolarski ma zaszczyt zaprosić Was na kurs instruktorów kolarstwa organizowany przez Polską Federację Sportu Powszechnego. WKK przygotowuje ten kurs dla ludzi z pasją. Chcemy podzielić się z Wami naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Nasz kurs dostarczy Wam wielu cennych wskazówek od ludzi, którzy ostatnie 10 lat poświęcili się pracy trenerskiej na różnych poziomach szkolenia (od żaka po mastersa, od początkującego po mistrza). U nas dowiecie się jak prowadzić treningi z najmłodszymi aby z żaka wyrósł nam mistrz Polski. Dowiecie się jak trenować z trainingpeaksem, co robią bikefitterzy, co z dietą u kolarza, jak może pomóc psycholog w kolarstwie, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, skąd pozyskać środki na pracę trenera i działalność klubu.

Jednym słowem damy Wam możliwość rozwoju Waszej pasji i pokażemy jak można przekazywać tę pasję dalej.

Kurs obejmuje dwa zjazdy 19-21 i 26-28 października 2018r., które odbędą się w Warszawie (Ursynów – Natolin).

Po naszym kursie uzyskacie ministerialny dyplom instruktora kolarstwa.

Koszt części specjalistycznej: 1600zł

Zgłoszenia prosimy wysyłać na mail: trenerwkk@o2.pl

Opłaty należy uiścić na konto:
BM Usługi
Ul. Gutta 2/6
02-777 Warszawa
55 1140 2004 0000 3302 4660 3878

Co zrobić aby zapisać się na nasz kurs?
1. Należy mieć ukończone 18 lat;
2. Należy posiadać minimum wykształcenie średnie;
3. Trzeba być osobą, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.7)).
4. Należy wysłać następujące dokumenty na adres: Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa:
– ksero dowodu osobistego
– wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (prosimy wysłać go również w formie elektronicznej na adres trenerwkk@o2.pl): https://docs.google.com/document/d/1jZO6k4VOfdAVErAoOmnGTWCH92AHJ5nZE7n0EglGyPw/edit
– ksero ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów
– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie
– potwierdzenie opłaty za kurs (prosimy o przesłanie również drogą mailową na adres trenerwkk@o2.pl)
– potwierdzenie odbycia kursu części ogólnej (nie dotyczy absolwentów szkół wyższych o kierunku wychowanie fizyczne). W przypadku braku takiego kursu, można odbyć go w późniejszym czasie.

Kurs z części ogólnej dla osób, które go nie posiadają odbędzie się w dniach 5-7 października 2018r. Kurs ten zorganizowany będzie w Warszawie przez Polską Federację Sportu Powszechnego, a jego koszt wyniesie 300zł.

Warunkiem uruchomienia kursu specjalistycznego jest zebranie co najmniej 14 osób!!!

2019-10-03T19:39:21+00:00 Wrzesień 20th, 2018|Bez kategorii|