Kurs na instruktorów kolarstwa

//Kurs na instruktorów kolarstwa

Kurs na instruktorów kolarstwa

Warszawski Klub Kolarski ma zaszczyt zaprosić Was na kurs instruktorów kolarstwa!

WKK przygotowuje ten kurs dla ludzi z pasją. Chcemy podzielić się z Wami naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Program kursu jest dostosowany do dzisiejszych trendów i tendencji szkoleniowych, a prowadzić go będą aktywni trenerzy i szkoleniowcy,  którzy na codzień z sukcesami pracują z zawodnikami. 

Nasz kurs dostarczy Wam wielu cennych wskazówek od ludzi, którzy ostatnie 10 lat poświęcili się pracy trenerskiej na różnych poziomach szkolenia (od żaka po mastersa, od początkującego po mistrza). U nas dowiecie się jak prowadzić treningi z najmłodszymi, aby z żaka wyrósł mistrz Polski. Dowiecie się, jak trenować z trainingpeaksem, co robią bikefitterzy, co z dietą u kolarza, jak może pomóc psycholog w kolarstwie, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, skąd pozyskać środki na pracę trenera i działalność klubu.

Jednym słowem damy Wam możliwość rozwoju Waszej pasji i pokażemy jak można przekazywać tę pasję dalej.

Kurs obejmuje dwa zjazdy 15-17.11. i 29.11.-01.12 2019r., które odbędą się w Warszawie. Po naszym kursie uzyskacie ministerialny dyplom instruktora kolarstwa.

Koszt części specjalistycznej: 2000zł

Zgłoszenia prosimy wysyłać na mail: trenerwkk@o2.pl

Opłaty należy uiścić na konto:

BM Usługi

Ul. Gutta 2/6

02-777 Warszawa

55 1140 2004 0000 3302 4660 3878

Co zrobić aby zapisać się na nasz kurs?

1. Należy mieć ukończone 18 lat;

2. Należy posiadać minimum wykształcenie średnie;

3. Trzeba być osobą, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.7)).

4. Należy wysłać następujące dokumenty na adres: Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa:

– ksero dowodu osobistego

– wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (prosimy wysłać go również w formie elektronicznej na adres trenerwkk@o2.pl): https://docs.google.com/document/d/1jZO6k4VOfdAVErAoOmnGTWCH92AHJ5nZE7n0EglGyPw/edit

– ksero ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

– potwierdzenie opłaty za kurs (prosimy o przesłanie również drogą mailową na adres trenerwkk@o2.pl)

– potwierdzenie odbycia kursu części ogólnej (nie dotyczy absolwentów szkół wyższych o kierunku wychowanie fizyczne). W przypadku braku takiego kursu, można odbyć go w późniejszym czasie.

Warunkiem uruchomienia kursu specjalistycznego jest zebranie co najmniej 14 osób! 

2019-10-03T19:36:48+00:00 Październik 3rd, 2019|Bez kategorii|